GEOTREND s.r.o. - idatabaze.czGeologické práce a geologie - idatabaze.cz

  

    ČESKY                               ENGLISH                             ESPANOL                             DEUTSCH

 

 

  VÍTÁ VÁS SPOLEČNOST GEOTREND

 

Adresa:

GEOTREND s.r.o.

Smečenská 183

274 01 Slaný


 

Další kontaktní údaje:

Objednávky:

tel. 312 521 115

mobil: 605 842 875

e-mail: geotrend@geotrend.cz

Provoz:

tel., fax: 312 525 706

mobil: 728 115 380

e-mail: geotrend@seznam.cz

Ing. Starý:

tel., fax: 312 526 166

mobil: 605 842 875

e-mail: ingstary@volny.cz


Důležitá sdělení:

V současné době mj. nabízíme:

Měření radonu - stanovení radonového indexu pozemku

Hydrogeologický průzkum a hydrogeologický posudek

Čerpací, nálevové a vsakovací zkoušky

Hydrokarotážní měření

Určení směru a rychlosti horizontálního pohybu kapaliny ve vrtu

Geofyzikální vyhledávání zdrojů podzemní vody

Těžká a přenosná statická penetrace

Karotáž ve stvolu po penetraci

Kontrola hutnění - zatěžovací zkouška

Laboratoř mechaniky zemin

 

 

NAŠE NABÍDKY A INFORMACE:

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

GEOTECHNIKA

HYDROGEOLOGIE

LOŽISKOVÁ GEOLOGIE

PRŮZKUMY V OBLASTI EKOLOGIE

MONITORING

POVRCHOVÁ GEOFYZIKA

GEOFYZIKA VE VRTECH - KAROTÁŽ

VÝZKUMNÁ ČINNOST

VÝVOJ A VÝROBA PRŮZKUM. ZAŘÍZENÍ

DALŠÍ AKTIVITY

REFERENCE

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

CENY, VAŠE POŽADAVKY A OBJEDNÁVKY

DLUŽNÍCI

 

Jak se k nám dostanete:

 

Poslední aktualizace: 25.9. 2015

Děkujeme za Vaší návštěvu. Od 1.3. 2000 jste náš návštěvník s pořadovým číslem:

Počítadlo přístupů